Showing all 1 result

Đang Mở Bán
Giá: 30tr - 35 tr
  • Số căn hộ: 4982
  • Mật độ xây dựng: 43,7%
3