REN CONNECTION

Cộng đồng kết nối những người làm BĐS tin cậy

REN CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?

REN (Real Estate Networks) là tổ chức phi lợi nhuận liên kết những người làm bất động sản đáng tin cậy.

Tầm nhìn & Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Phát triển khắp Việt Nam, trở thành thương hiệu đáng tự hào của các thành viên. Cộng đồng Uy tín - Nhân văn - Thịnh vượng.

SỨ MỆNH

Cùng nhau chia sẻ các thông tin, vị thế và cơ hội; giúp các thành viên đạt được mục tiêu cá nhân.
Góp phần xây dựng môi trường bất động sản tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.
Lan tỏa giá trị nhân văn đến toàn xã hội.

Giá trị cốt lõi & Thế mạnh

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chia sẻ - Đạo đức - Chuyên nghiệp

THẾ MẠNH

Có nhiều chuyên gia, tiêu chuẩn đạo đức cao, mạng lưới quan hệ rộng khắp, được bảo trợ bởi BL Group - một công ty con của Thuần Ngân.

REN - Quy tắc ứng xử

Đạo đức

Luôn nói sự thật.
Giữ lời hứa.
Luôn nghĩ cho người khác.

Chuyên môn

Luôn học hỏi phát triển bản thân.
Hướng đến sự chuyên nghiệp.

Chia sẻ

Sẵn sàng chia sẻ thông tin và cơ hội trong REN.
Luôn chúc mừng thành công của các thành viên.
Tích cực tham gia đầy đủ và xây dựng đóng góp các hoạt động chính của REN.
ĐÁNG TIN CẬY = ĐẠO ĐỨC + CHUYÊN MÔN + CHIA SẺ

REN Connection

Tham gia với chúng tôi

Sự kiện cộng đồng tiếp theo

REN Connection Kỳ 6

Tham gia REN - Giao lưu Chia sẻ Thông Tin

Hình ảnh hoạt động