Showing 13–19 of 19 results

Bán Chuyển Nhượng
Giá: 30tr-32tr/m2
 • Số căn hộ: 1172
 • Mật độ xây dựng: 55%
Đang Mở Bán
Giá: 30tr - 40tr
 • Số căn hộ: 44.000
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang mở bán
Giá: 29 - 32 tr/m²
 • Số căn hộ: 1.310
 • Mật độ xây dựng: 37%
Đang Mở Bán
Giá: 85tr - 80tr/m2
 • Số căn hộ: 50
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 58 - 65 tr/m²
 • Số căn hộ: 3.748
 • Mật độ xây dựng: 29.5%
Sắp mở bán
Giá: 53 - 62 tr/m²
 • Số căn hộ: 4000
 • Mật độ xây dựng: 23.6%
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 25%
3