Trạng thái:
Đang Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
4
Số căn:
50
Quy mô:
100m2
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Hdtc
Loại: Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:2 Số tầng:4
Quy mô:100m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:50 Ngày hoàn thành:Quý 4/2020
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Hdtc
Loại:
Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:2
Số tầng:4
Quy mô:100m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:50
Ngày hoàn thành:Quý 4/2020
3