Showing all 1 result

30% Nhận Nhà
Giá: 2.6 Tỷ - 4 Tỷ
  • Số căn hộ: 380
  • Mật độ xây dựng: 40%
3