Trạng thái:
Bán Chuyển Nhượng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
8
Số tầng:
20
Số căn:
1172
Quy mô:
14.770m2
Mật độ xây dựng:
55%
Chủ đầu tư: Công Ty CP TM-DV-XD-KD Nhà Vạn Thái
Loại: Trạng thái:Bán Chuyển Nhượng
Số Block:8 Số tầng:20
Quy mô:14.770m2 Mật độ xây dựng:55%
Số căn hộ:1172 Ngày hoàn thành:2019
Chủ đầu tư: Công Ty CP TM-DV-XD-KD Nhà Vạn Thái
Loại:
Trạng thái:Bán Chuyển Nhượng
Số Block:8
Số tầng:20
Quy mô:14.770m2
Mật độ xây dựng:55%
Số căn hộ:1172
Ngày hoàn thành:2019
3