Trạng thái:
Bán Chuyển Nhượng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
25
Số căn:
867
Quy mô:
3ha
Mật độ xây dựng:
30%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Căn Hộ Trạng thái:Bán Chuyển Nhượng
Số Block:4 Số tầng:25
Quy mô:3ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:867 Ngày hoàn thành:5/2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Căn Hộ
Trạng thái:Bán Chuyển Nhượng
Số Block:4
Số tầng:25
Quy mô:3ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:867
Ngày hoàn thành:5/2019
3