Trạng thái:
Đang Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
19
Số căn:
210
Quy mô:
3.061,10 m2
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Công ty CP Tập Đoàn Địa Ốc Vạn Xuân
Loại: Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:1 Số tầng:19
Quy mô:3.061,10 m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:210 Ngày hoàn thành:Quý 2 Năm 2022
Chủ đầu tư: Công ty CP Tập Đoàn Địa Ốc Vạn Xuân
Loại:
Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:1
Số tầng:19
Quy mô:3.061,10 m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:210
Ngày hoàn thành:Quý 2 Năm 2022
3