Trạng thái:
Đang Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
8
Số tầng:
40
Số căn:
4982
Quy mô:
37.343,8 m2
Mật độ xây dựng:
43,7%
Chủ đầu tư: Phát Đạt Corporation
Loại: Căn Hộ Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:8 Số tầng:40
Quy mô:37.343,8 m2 Mật độ xây dựng:43,7%
Số căn hộ:4982 Ngày hoàn thành:Quý 1/2023
Chủ đầu tư: Phát Đạt Corporation
Loại: Căn Hộ
Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:8
Số tầng:40
Quy mô:37.343,8 m2
Mật độ xây dựng:43,7%
Số căn hộ:4982
Ngày hoàn thành:Quý 1/2023
3