Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
14
Số căn:
196
Quy mô:
64 ha
Mật độ xây dựng:
30%
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Hdtc
Loại: Căn Hộ Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:14
Quy mô:64 ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:196 Ngày hoàn thành:2020
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Hdtc
Loại: Căn Hộ
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:14
Quy mô:64 ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:196
Ngày hoàn thành:2020
3